Strokovni posvet “Nasilje v družini in kultura”


Na posvetu, ki ga bomo izvedli v sodelovanju z Razvojno izobraževalnim centrom Novo mesto (RIC), bomo predstavili osnovne lastnosti nasilja v družini, podali izkušnje s področja raziskovanja odzivnosti in občutljivosti do nasilja v družini, v kontekstu različnih kultur. Razmišljali bomo, ali in v kolikšni meri, je kulturno ozadje včasih dobra popotnica ali v breme žrtvam nasilja v družini, v nadaljnjem reševanju problematike. Naša razmišljanja o tem področju, je spodbudilo dejstvo, da zaznavamo vse več tujk in pripadnic drugih kultur, ki postanejo uporabnice programa Varna hiša. Prestavili bomo nove izzive, s katerimi se soočamo pri pomoči ženskam, ki pridejo v Slovenijo iz drugih držav in se po določenem času bivanja tu, zatečejo v programe pomoči žrtvam nasilja v družini.

Na posvetu bodo aktivno sodelovali strokovnjaki, ki imajo preko svojega dela veliko znanj in izkušenj iz področja nasilja v družini, integraciji v okolje ranljivih skupin, nudenju socialnovarstvenih storitev, izkušenj z znanjem kulturoloških ozadij ter poznavanja delovanja sistemov pomoči. Svoje prispevke bodo predstavili:

  • dr. Maja Lamberger Khatib, kulturna antropologinja / etnologinja,
  • Dubravka Hrovatič, regijska koordinatorica za obravnavo nasilja v družini za Dolenjsko in Belo
    krajino – Center za socialno delo Novo mesto,
  • Sebastijan Virant, sektor uniformirane policije in Darko Fifolt, sektor kriminalistične policije, oba iz PU Novo mesto,
  • Nataša Žagar, zunanja strokovna sodelavka CŠOD,
  • Simona Lovšin, strokovna vodja Svetovalnice za žrtve nasilja, Društvo življenje brez nasilja,
  • Primož Malenšek in Melita Kramar, strokovna delavca v programu Varna hiša, Društvo življenje brez nasilja

Posvet bo potekal v prostorih RIC Novo mesto, 5. decembra 2017, od 8.30 do 14. ure.

Prijave so možne na društvo.dzbn.nm@gmail.com, do petka, 1.12.2017.

Vabljeni!