Društvo življenje brez nasilja

DRUŠTVO ŽIVLJENJE
BREZ NASILJA

Kontakti in koristne povezave

KRIZNI CENTRI


• Društvo ženska svetovalnica, KRIZNI CENTER, T: 01 251 16 02, 031 233 211
• Center za socialno delo Maribor, KRIZNI CENTER, T: 02 250 66 00
• Center za socialno delo Piran, KRIZNI CENTER, T: 05 671 23 00, 040 303 669

 


VARNE HIŠE


Društvo življenje brez nasilja, VARNA HIŠA, Novo mesto, T: 07 33 26 895, 031 393 614
• Društvo za nenasilno komunikacijo, VARNA HIŠA LJUBLJANA, T: 031 736 726
• Društvo SOS telefon, ZATOČIŠČE ZA ŽENSKE IN OTROKE ŽRTVE NASILJA, T: 080 11 55
• CSD Posavje, ZAVETIŠČE ZA ŽENSKE IN OTROKE ŽRTVE NASILJA PEPCIN DOM, T: 07 499 20 00, 051 387 810
• Društvo Regionalne varne hiše: VARNA HIŠA CELJE, T: 03 492 63 56, VARNA HIŠA VELENJE, T: 03 897 66 90, VARNA HIŠA SLOVENJ GRADEC, T: 03 492 41 70
• CSD Maribor, VARNA HIŠA MARIBOR, T: 02 250 66 00
• CSD Ptuj, VARNA HIŠA PTUJ, T: 02 787 56 31, 051 368 299
• Društvo varnega zavetja, VARNA HIŠA POMURJA, T: 031 442 200, 02 584 83 90
• Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja, VARNA HIŠA GORENJSKE, T: 051 200 083
• Zavod Karitas Samarijan, VARNA HIŠA KARITAS ZA PRIMORSKO, T: 041 331 638, 05 330 02 34

 


SVETOVALNICE ZA ŽRTVE NASILJA


Društvo življenje brez nasilja, SVETOVALNICA ZA ŽRTVE NASILJA, Enota Novo mesto: Ulica talcev 2, Novo mesto, T: 031 696 389, Enota Bela krajina: Naselje Borisa Kidriča 9, Metlika, T: 051 201 760
• Ars Vitae, KAPLJICA – POMOČ ŽRTVAM NASILJA, Ptuj, T: 070 445 660
• Beli obroč Slovenije, Enota Ljubljana T: 040 772 276, 01 430 54 90, Enota Koper T: 040 699 613, Enota Celje, Velenje in Slovenske Konjice T: 040 533 227
• CSD Maribor, SVETOVALNICA ZA ŽRTVE NASILJA IN ZLORAB MARIBOR, T: 02 228 49 94, 041 735 135, 041 762 333, 051 489 529
• Društvo za nenasilno komunikacijo, T: 01 434 48 22, 031 770 120, 059 09 57 66, Enota Koper T: 05 639 31 70, 031 546 098, 05 639 31 80
• Društvo za pomoč VHG, CIS-Center za informiranje in svetovanje za žrtve nasilja na Gorenjskem, T: 030 380 380
• Društvo SOS telefon za ženske in otroke-žrtve nasilja, T: 01 544 35 13
• Pomurski materinski dom s svetovalnico, Murska sobota, T: 031 404 683
• Združenje za MOČ, T: 080 28 80
• Zavod EMMA – CENTER ZA POMOČ ŽRTVAM NASILJA, Enota Ljubljana T: 01 425 47 32, 080 21 33, Enota Krško T: 07 490 65 10, 069 625 710

 


ŠE NEKAJ KORISTNIH POVEZAV


• http://www.zavod-emma.si
• http://www.drustvo-sos.si
• http://www.mddsz.gov.si
• http://www.drustvo-dnk.si
• http://www.drustvo-zenska-svetovalnica.si
• https://www.szslo.si/sekcija-varne-hise-materinski-domov
• https://zamoc.si/