Prostovoljstvo


KDO JE PROSTOVOLJEC? Prostovoljec je posameznik, ki opravlja prostovoljsko delo po svoji svobodni odločitvi in brez materialne koristi v dobro drugih ali za skupno javno korist.

Pri našem delu prostovoljce nujno potrebujemo, saj lahko le z njihovo pomočjo program najbolj kakovostno izpeljemo. Sodelujete lahko pri delu v programu Varna hiša ali Svetovalnica za žrtve nasilja, ter na ta način pomagate otrokom in ženskam žrtvam nasilja v družini.

DELA, KI JIH PRI NAS LAHKO OPRAVLJATE:

 • igralne urice z otroki
 • nudenje učne pomoči otrokom
 • varstvo otrok
 • ustvarjalne delavnice za ženske in otroke
 • različne aktivnosti za ženske in otroke
 • pomoč pri promociji društva
 • pomoč pri pridobivanju materialnih in finančnih sredstev
 • računalniška dela

OD PROSTOVOLJCEV PRIČAKUJEMO:

 • kratko osebno predstavitev
 • definiran motiv za opravljanje prostovoljskega dela (zakaj želi prostovoljsko delati)
 • sposobnost empatije (sposobnost vživljanja v občutke drugega)
 • občutek za delo z ljudmi, še posebej z otroci
 • veščine nenasilnega komuniciranja
 • samoiniciativnost (sam si organizira prevoz na delo, sam sporoča, kdaj se lahko dela udeleži…)
 • čas za opravljanje prostovoljskega dela v tekočem šolskem letu (vsaj 6 mesecev v letu)
 • udeležbo na mentorskih sestankih in sodelovanje z mentorjem (po dogovoru)
 • redno vodenje in oddajanje dnevnika opravljenih ur
 • delovanje v skladu s Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu
 • delovanje v skladu s Hišnim redom Društva življenje brez nasilja
 • delovanje v skladu z Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva in Pravilnikom organiziranega prostovoljstva
 • resnost, zanesljivost, odgovornost…

KAJ DOBI PROSTOVOLJEC V ZAMENO ZA DELO?

 • uvodno usposabljanje za prostovoljce (pri Slovenski filantropiji)
 • pisni dogovor o prostovoljskem delu
 • najmanj osnovno znanje iz področja nasilja v družini
 • potrdilo o opravljanju prostovoljskega dela v društvu
 • možnost izobraževanj
 • povračilo potnih stroškov
 • izkušnje timskega dela
 • možnost udeležbe na aktivnostih (po dogovoru)
 • nova poznanstva in pomembne življenjske izkušnje…

TERMIN DELA:

Vsak dan med 9.00 in 20.00, oz. po dogovoru.

KRAJ OPRAVLJANJA DELA:

Novo mesto.

KAKO DO NAS?

Za več informacij lahko pokličete na tel. št. 07 33 26 895 ali 031 393 614 oz. pošljete osebno predstavitev (obrazec najdete v priponki spodaj) na drustvo.dzbn.nm@gmail.com, nato pa se dogovorimo še za osebni razgovor.

Za večjo ponudbo prostovoljskih del obiščite SLOVENSKO MREŽO PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ na www.prostovoljstvo.org