Društvo življenje brez nasilja

DRUŠTVO ŽIVLJENJE
BREZ NASILJA

O društvu

Naše poslanstvo je življenje brez nasilja. Zmanjšujemo tveganja za pojav nasilja v družbi ter pomagamo ljudem in organizacijam pri prekinitvi in preprečevanju nasilja.

 

Društvo življenje brez nasilja je bilo ustanovljeno 09. 02. 1998 v Novem mestu. Je humanitarna, nevladna, neprofitna organizacija in deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. Pri MDDSZ je pod zap. št. HO-SD-022 vpisano v register humanitarnih organizacij kot splošna dobrodelna organizacija.

Je edina NVO na območju Dolenjske in Bele krajine, specializirana za pomoč žrtvam nasilja, ki nudi celostno pomoč žrtvam nasilja v družini in možnost varne nastanitve za ženske in matere z otroci.

Delujemo tudi na področju informiranja javnosti in preventive:
• predavanja in posveti,
• seminarji in delavnice,
• okrogle mize,
• usposabljanja,
• sodelovanje z mediji,
• povezovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami.

Z organiziranjem različnih dogodkov izobražujemo in informiramo strokovno ter laično javnost o problematiki nasilja v družini.

Še posebej smo aktivni v obdobju med 25. novembrom, ki je Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in 10. decembrom, ko poteka 16-dnevna svetovna kampanja akcij proti nasilju nad ženskami.

ZAPUSTI STRAN