O društvu


5118684990_abc495f265_b

DRUŠTVO ŽIVLJENJE BREZ NASILJA je bilo ustanovljeno 09. 02. 1998 v Novem mestu. Je humanitarna, nevladna, neprofitna organizacija in deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva.

Pri MDDSZ je pod zap. št. HO-SD-022 vpisano v register humanitarnih organizacij kot splošna dobrodelna organizacija.

Je edina NVO na območju Dolenjske in Bele krajine, specializirana za pomoč žrtvam nasilja, ki nudi celostno pomoč žrtvam nasilja v družini in možnost varne nastanitve za ženske in matere z otroci.

Delujemo tudi na področju INFORMIRANJA JAVNOSTI IN PREVENTIVE:

  • predavanja in posveti,
  •  seminarji in delavnice,
  • okrogle mize,
  • usposabljanja,
  • sodelovanje z mediji,
  • povezovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami.

Z organiziranjem različnih dogodkov izobražujemo in informiramo strokovno ter laično javnost o problematiki nasilja v družini.

Še posebej smo aktivni v obdobju med 25. novembrom, ki je Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in 10. decembrom, ko poteka 16-dnevna svetovna kampanja akcij proti nasilju nad ženskami.

POSLANSTVO DRUŠTVA: Pomoč odraslim in otrokom – žrtvam nasilja v družini, pri prekinitvi kroga nasilja in izboljšanju življenjske situacije.

PROGRAMI DRUŠTVA: Varna hiša in Svetovalnica za žrtve nasilja.