Društvo življenje brez nasilja

DRUŠTVO ŽIVLJENJE
BREZ NASILJA

Svetovalnica za žrtve nasilja

S 1. januarjem 2017 je odprla svoja vrata prva in trenutno edina Svetovalnica za žrtve nasilja (krajše Svetovalnica) na območju Dolenjske in Bele krajine.

 

Program deluje v dveh enotah: Enota Novo mesto in Enota Bela krajina.

 

Kako pomagamo
V programu smo zaposlene 3 strokovne delavke, z dolgoletnimi izkušnjami dela z žrtvami nasilja. Smo prijazne, spoštljive in vas poslušamo brez obsojanja. Skupaj z vami iščemo za vas najboljše možnosti za življenje brez nasilja. Zagotavljamo vam anonimnost in zaupnost!

 

Komu pomagamo
Svetovalnica je namenjena žrtvam nasilja (ženskam, moškim in otrokom) oz. vsem, ki imate izkušnjo nasilja in potrebujete pomoč pri reševanju situacije povezane z nasiljem. Lahko se obrnete na nas tudi, če ste nasilje doživeli v preteklosti in vas ta izkušnja še danes ovira pri življenju.

 

 

Kaj naše delo obsega


1. Informiranje (osebno, po telefonu, e-pošti, videoklicu): pri nas dobite informacije glede prekinitve nasilja in zaščite, seznanimo vas s pravicami žrtev nasilja, zakonodajo, ki ureja področje nasilja in postopki na institucijah, ki so ključne pri reševanju težav povezanih z nasiljem. Predstavimo vam možne oblike pomoči v programu in vam damo informacije o drugih oblikah pomoči.

2. Svetovanje in psihosocialno pomoč (osebno, po telefonu, e-pošti, videoklicu): nudimo razbremenilne pogovore, pomoč pri prepoznavanju težav, potreb in želja, podpremo vas pri iskanju možnih rešitev in pri spreminjanju življenjske situacije. Pomagamo vam pri različnih postopkih (sodnih, upravnih, pri urejanju denarnih transferjev…). Podpiramo vas pri predelovanju izkušnje nasilja in učenju novih spretnosti, da pridobite dostojanstvo, samozavest in zaživite življenje brez nasilja.

3. Socialno zagovorništvo in spremstvo: pomagamo vam pri branju in razlagi različnih dokumentov, podpremo vas pri uveljavljanju pravic pred različnimi institucijami, zastopamo vaše interese in pravice, pomagamo pri navezovanje stika z različnimi organizacijami in strokovnjaki, skupaj z vami se udeležimo timskih sestankov na CSD, spremljamo vas na sodne obravnave, na policijo pri podajanju kazenskih ovadb, pomagamo vam izpolnjevati vloge za brezplačno pravno pomoč, vas povežemo z odvetniki, ki opravljajo brezplačno pravno pomoč, pomagamo izpolnjevati vloge za otroški dodatek, denarno pomoč, subvencijo najemnine, pomagamo vam pri izvršbi preživnine in pridobivanju nadomestila preživnine, pomagamo pri pripravi predlogov za razveze ter pri pripravi predlogov za dodelitev otrok, določitev stikov in preživnine, ki so v korist otrokom…

 

Kontakti

Enota Novo mesto
Pisarna se nahaja na Ulici talcev 2 v Novem mestu. Predlagamo, da nas pred obiskom pokličete v delovnem času na telefon 031 696 389 ali nam pišete na svetovalnica.nm@gmail.com, da se dogovorimo za termin pogovora.

V Enoti Novo mesto delamo vsak delovni dan: ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 8.00 do 16.00 ure in v petek od 8.00 do 14.00 ure.

 

Enota Bela krajina
Pisarna se nahaja v Naselju Borisa Kidriča 9 v Metliki (TPC Gala), razgovore pa opravljamo tudi v Semiču na Taborski ulici 8 in v Črnomlju na Ulici 21. oktobra 15. Predlagamo, da nas pred obiskom pokličete na telefon 051 201 760 ali pišete na svetovalnica.bk@gmail.com, da se dogovorimo za termin in kraj pogovora.

V Enoti Bela krajina delamo vsak delovni dan: ponedeljek, torek, sreda od 8.00 do 16.00 ure, četrtek od 8.00 do 18.00 ure in petek od 8.00 do 14.00 ure.

 

 

O programu Svetovalnica za žrtve nasilja

Svetovalnica za žrtve nasilja je javni socialnovarstveni program. Vsebina programa, metode in strokovna ravnanja so preverjena in odobrena iz strani Socialne zbornice Slovenije kot tudi iz strani Ministrstva za delo, družini, socialne zadeve in enake možnosti kot večinskega sofinancerja. Program izvajajo strokovne delavke s strokovnim izpitom iz področja socialnega varstva (po ZSV).

Program sofinancirajo:

Ter občine Dolenjske in Bele krajine: Straža, Semič, Mirna, Mokronog-Trebelno, Trebnje, Metlika, Mirna Peč, Črnomelj, Škocjan, Dolenjske Toplice in Žužemberk.

ZAPUSTI STRAN