Društvo življenje brez nasilja

DRUŠTVO ŽIVLJENJE
BREZ NASILJA

Letna poročila

2022 – Letno poročilo o poslovanju društva: dokument

2022 – Končna bilanca: dokument

2021 – Letno poročilo o poslovanju društva: dokument

2021 – Končna bilanca: dokument

2020 – Letno poročilo o poslovanju društva: dokument

2020 – Bilanca in izkazi: dokument