Društvo življenje brez nasilja

DRUŠTVO ŽIVLJENJE
BREZ NASILJA

Kako lahko pomagate

Vsak od nas lahko pripeva k zmanjšanju nasilja že s tem, da sam izbere nenasilno vedenje in je na ta način tudi zgled ostalim.

Veseli in hvaležni bomo vaše podpore pri naših prizadevanjih:

  • na področju preventive, kjer z aktivnostmi opremimo učence z znanjem, kako prepoznati stiske in nasilna vedenja, s tem pa lahko zmanjšamo posledice in poglabljanje nasilnih vedenj;
  • na področju Svetovalnice za žrtve nasilja, kjer vsem, ki imajo izkušnjo nasilja in potrebujejo pomoč pri reševanju situacije povezane z nasiljem, nudimo informiranje, svetovanje, psihosocialno pomoč ter socialno zagovorništvo in spremstvo;
  • na področju programa Varna hiša, ki je na voljo ženskam, materam in njihovim otrokom, ki doživljajo kakršnokoli obliko nasilja (psihično, fizično, spolno in ekonomsko), nudi jim možnost umika in nastanitev na tajno in varno lokacijo.

 

Naše delo lahko podprete kot prostovoljec, s finančno ali materialno podporo ali nam namenite del dohodnine.

 

Hvala, ker pomagate.

Kako lahko pomagate

Prostovoljstvo

Pri našem delu prostovoljce nujno potrebujemo, saj lahko le z njihovo pomočjo program najbolj kakovostno izpeljemo.

Finančna podpora

Naše delovanje in programe lahko podprete tako finančno kot z materialno pomočjo za naše uporabnike.

Dohodnina

Del svoje odmerjene dohodnine (do 1 %) lahko namenite za naše delovanje.

ZAPUSTI STRAN