Društvo življenje brez nasilja

DRUŠTVO ŽIVLJENJE
BREZ NASILJA

Varna hiša

Program Varna hiša izvajamo od leta 1999. Namenjen je ženskam, materam in njihovim otrokom, ki doživljajo kakršnokoli obliko nasilja (psihično, fizično, spolno in ekonomsko), nudi jim možnost umika in nastanitev na tajno in varno lokacijo.

Poleg nastanitve v varen prostor, nudimo tudi psihosocialno pomoč in socialno zagovorništvo. Uporabnikom Varne hiše nudimo vso potrebno pomoč pri njihovem prizadevanju za samostojno in kvalitetno življenje brez nasilja.

V naš program sprejmemo vsako žensko, žrtev nasilja in njene otroke. V kolikor smo zasedeni pomagamo poiskati namestitev v sorodni organizaciji. S pomočjo programa, žrtev lažje prekine krog nasilja, zmore skozi različne postopke (sodišče, policija, CSD…) povezane z njeno situacijo, ponovno zgradi svojo samozavest, si povrne dostojanstvo in samostojno, neodvisno zaživi.

Pred sprejemom opravimo z vsako bodočo uporabnico uvodni razgovor, v katerem se pogovorimo o možnostih in bivanja v varni hiši.

Uporabnicam pomagamo k večji informiranosti, osveščenosti in preventivi na področju nasilja v družini. Izvajamo predavanja, svetovanje, pridobivamo in vključujemo prostovoljce v program.

Izvajamo zagovorništvo tudi za bivše uporabnice varne hiše.

 

Po-moč v okviru programa
• nastanitev v varnem prostoru,
• svetovalno delo (individualno in skupinsko),
• delavnice,
• spremljanje in zagovorništvo,
• informiranje javnosti in preventiva.

 

Nastanitev v varnem prostoru
V najemu imamo večjo stanovanjsko hišo s petimi sobami (skupaj 18 ležišč). Po potrebi namestimo v sobo tudi otroško posteljico. Uporabnikom so na voljo 2 dnevni sobi, 2 kuhinji, 2 kopalnici s straniščem in pralnim strojem ter vrt z vrtno uto.

 

Kaj vključuje bivanje v varni hiši
• bivanje v lastni sobi, skupaj z otrokom,
• uporabo posteljnine, brisač in odej,
• souporabo kuhinje, dnevne sobe in toaletnih prostorov ter vseh naprav in inventarja,
• uporabo elektrike in internetnega dostopa za lastne potrebe,
• uporabo vode in komunalnih storitev,
• uporabo igrač, didaktičnih pripomočkov.

 

Uporabnice varne hiše vodijo lastno gospodinjstvo in skrbijo za varstvo in vzgojo svojih otrok. Vsaka samostojno skrbi za red in čistočo svoje sobe, pri čiščenju skupnih prostorov pa sodelujejo po predhodnem dogovoru.

Stanovalke za bivanje v varni hiši plačujejo prispevek za del materialnih stroškov, ki znaša mesečno 30% zneska osnovnega zneska minimalnega dohodka, za prvega otroka 10% ter za vsakega nadaljnjega otroka 5% osnovnega zneska minimalnega dohodka.

 

Kaj zajema svetovalno delo
• individualno in skupinsko svetovanje uporabnikom (ženskam, materam in otrokom) varne hiše,
• individualno svetovanje uporabnicam po odhodu iz varne hiše.
• individualno svetovanje vsem, ki iščejo informacije o možnih oblikah pomoči v primerih nasilja.

 

Svetovalno delo opravljamo svetovalci, usposobljeni za delo na področju nasilja. Pri telefonskem svetovanju omogočimo anonimen pogovor, pogovorimo se o varnostnem načrtu, skupaj raziskujemo možne rešitve, posredujemo informacije o pravicah in oblikah pomoči.

Pred sprejemom ženske v varno hišo se dogovorimo za osebni uvodni razgovor. Na uvodnem razgovoru bodočo uporabnico seznanimo s pravili bivanja v hiši, s hišnim redom in dejavnostmi, ki potekajo v hiši.

Ob prihodu v hišo stanovalka podpiše pogodbo o bivanju za en mesec, z možnostjo podaljšanja, vendar največ za dobo enega leta. Dodeli se svetovalka, ki žensko in njene otroke individualno spremlja in nudi podporo v času bivanja v hiši. Skupaj s svetovalko naredita osebni načrt in opišeta njeno problemsko situacijo, njene cilje, potrebne korake za uresničitev ciljev ter termine in trajanje razgovorov.

Vse življenjske odločitve, kot tudi oblike in obseg pomoči, sprejema ženska sama in se samostojno odloča o nadaljnjem življenju.

 

Delavnice
Strokovne delavke in prostovoljci za ženske, matere in otroke organiziramo in vodimo sprostitvene, socialne, tematske, izkustvene in ustvarjalne delavnice. Za otroke organiziramo še igralne urice, učno pomoč in po potrebi tudi varstvo.

 

Zagovorništvo
• zastopanje interesov, želja in glasu uporabnic,
• spremljanje uporabnic na razne institucije (CSD, sodišče, policija, šola, vrtec, zdravstvo…), kjer skupaj z uporabnico zastopamo njene želje, interese,
• krepitev družbenega položaja, osebne moči in vpliva uporabnice. Zavzemanje za zaščito temeljnih pravic in dostojanstva,
• z zagovorništvom pomagamo, da si uporabnice ponovno pridobijo moč in vpliv nad lastnim življenjem,
• vzpostavljanje stika z institucijo, pošiljanje dopisov, poročil, mnenj in potrdil na razne institucije.

 

Zagovorništvo izvajamo zaposleni in prostovoljci z dovoljenjem in soglasjem stanovalke, na podlagi njene prostovoljne odločitve. Spodbujamo in krepimo njeno moč, da bi se znale same zase postaviti zase. Stanovalko informiramo in čustveno pripravimo na določen dogodek. Spremljamo jo na razne institucije, kar stanovalki predstavlja oporo in večji občutek varnosti. Z našo pomočjo se bolj aktivno in asertivno udeležuje v različnih postopkih in rešuje svojo problematiko.

 

 

KONTAKT

T: 07 33 26 895, 031 393 614

 

 

Program sofinancirajo:

Ter občine Dolenjske in Bele krajine: Straža, Semič, Mirna, Mokronog-Trebelno, Trebnje, Mirna Peč, Škocjan, Dolenjske Toplice in Žužemberk.

 

ZAPUSTI STRAN