Društvo življenje brez nasilja

DRUŠTVO ŽIVLJENJE
BREZ NASILJA

(Ne)nasilje

Naslov

Lorem ipsum dolor sit amet. Non internos rerum eum eveniet soluta aut rerum possimus sed expedita magnam ea deleniti magni. Sit ducimus numquam vel repudiandae praesentium aut nemo commodi et alias suscipit est aliquid porro aut dolores voluptatem?

Poslanstvo in zgodovina društva

Naše poslanstvo

Pomoč odraslim in otrokom – žrtvam nasilja v družini, pri prekinitvi kroga nasilja in izboljšanju življenjske situacije.

Zgodovina društva

DRUŠTVO ŽIVLJENJE BREZ NASILJA je bilo ustanovljeno 9. februarja 1998 v Novem mestu. Je humanitarna, nevladna, neprofitna organizacija in deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva.

Je edina NVO na območju Dolenjske in Bele krajine, specializirana za pomoč žrtvam nasilja, ki nudi celostno pomoč žrtvam nasilja v družini in možnost varne nastanitve za ženske in matere z otroci.

Z organiziranjem različnih dogodkov izobražujemo in informiramo strokovno ter laično javnost o problematiki nasilja v družini.

Še posebej smo aktivni v obdobju med 25. novembrom, ki je Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in 10. decembrom, ko poteka 16-dnevna svetovna kampanja akcij proti nasilju nad ženskami.