Strokovni e – posvet “Epidemija in nasilje”


V okviru javnega socialnovarstvenega programa VARNA HIŠA,
Vas v času Mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami,
vabimo na strokovni posvet z naslovom:
»EPIDEMIJA IN NASILJE«


 KDAJ: v četrtek, 10. 12. 2020, od 9.00 do 13.00 ure.
 ZA KOGA: za strokovno in laično javnost – zaposlene v socialnem varstvu, policiji,
sodstvu, vzgoji in izobraževanju, zdravstvu, zavodu za zaposlovanje, nevladnih
organizacijah, sofinancerje, donatorje, člane in prostovoljce društva ter medije.
 KOTIZACIJA: posvet je brezplačen,
prostovoljni prispevek pa lahko darujete na IBAN: SI56 0315 0100 0015 464 ali pa nam
namenite 0,5 % dohodnine.
 PRIJAVA: obvezna; prijavite se preko povezave v tej e-pošti, najkasneje do vključno
ponedeljka 7. 12. 2020.
 POTRDILO O UDELEŽBI: DA, prejmete ga v nekaj dneh po izvedenem e-posvetu.PROGRAM:
ČAS IZVEDBE VSEBINA IZVAJALEC
9:00 – 9:15 Pozdrav povezovalke (Melita Kramar, strokovna vodja programa Varna hiša) in predsednice Društva življenje brez nasilja (Natalija Petakovič, predsednica društva)
9:15 – 10:00 V kakšne domove se zapiramo med karanteno? (Ana Pavlič, Inštitut za proučevanje enakosti spolov)
10:10 – 10:40 Obravnava nasilja v družini v času epidemije na Centru za socialno delo (Brigita Mokbel, koordinatorica za preprečevanje nasilja v
družini; CSD Dolenjska in Bela krajina)
10:50 – 11:20 Odmor s sproščanjem
11:20 – 11:50 Nasilje v družini v času epidemije »skozi
oči policije« (Sebastijan Virant, Sektor uniformirane policije PU Novo
mesto in Darko Fifolt, Sektor kriminalistične policije PU Novo mest
12:00 – 12:30 Življenje varnih hiš v času epidemije (Vesna Draginc, strokovna delavka v programu Varna hiša, Društvo življenje brez nasilja)
12:40 – 13:00 Razprava in zaključek e- srečanja
Pridružujemo si pravico do spremembe programa in časovne izvedbe e-posveta.
Javni socialnovarstveni program VARNA HIŠA
varnahisa.nm@gmail.com; 031 393 614; 07 33 268 95