Društvo življenje brez nasilja

DRUŠTVO ŽIVLJENJE
BREZ NASILJA

Preventiva v šolah

Izvajamo preventivne delavnice v osnovnih šolah – Kako izberem poMOČ

Tudi po osnovnih šolah v Sloveniji je žal zaznati nasilje v najrazličnejših oblikah. Kako prepoznati različne vrste nasilja in kako pristopiti k reševanju nasilnih situacij, tako doma kot v šoli, bomo vaše učence in učenke na preventivni delavnici poučile strokovnjakinje Društva življenje brez nasilja, edinega tovrstnega društva na območju regije.

Za vsako triado ponujamo različno izvedbo delavnice

Vso vsebino delavnic za učence prilagodimo in izvedemo glede na trenutno dogajanje v razredu, po šoli ali njeni okolici ter glede na trenutne čustvene in vedenjske stiske, ki jih izražajo učenci z neprimernim in nasilnim vedenjem. Vsebina delavnic/predavanj je priporočljiva in zaželena kot preventivna dejavnost, saj s preventivnimi aktivnostmi opremimo učence z znanjem, kako prepoznati stiske in nasilna vedenja, s tem pa lahko zmanjšamo posledice in poglabljanje nasilnih vedenj.
Strokovne delavke našega društva lahko predavanje na temo prepoznave in reševanja nasilnih situacij izvedejo tudi za učiteljski zbor in t.i. Šolo za starše. Strokovnim delavkam, učiteljem in staršem smo v podporo in informiranje, ozaveščanje glede vseh oblik nasilja in v vseh odnosih (med vrstniki, nasilje v družini,…).

INFO

KAJ: izkustvene preventivne delavnice Kako izberem poMOČ

ZA KOGA: za učence in učenke

TERMIN: dve šolski uri (zunaj in/ali v prostorih šole)

CENA: 100 €/delavnico oz. po dogovoru

KONTAKT: Vesna Draginc (031 573 581), drustvo.dzbn.nm@gmail.com

ZAPUSTI STRAN