Varna hiša


V varno hišo sprejemamo ženske, matere in njihove otroke, ki doživljajo kakršnokoli obliko nasilja (psihično, fizično, spolno…) in se želijo umakniti v varen prostor.

Od junija 1999 do decembra 2019 je bilo v varno hišo nameščenih 546 uporabnikov iz celotne Slovenije (273 žensk in 273 otrok). Bivanje v varni hiši je prostovoljno. Program izvajamo od l. 1999.

Program je prvenstveno namenjen nastanitvi v varen prostor (varna hiša), nudenju psihosocialne pomoči in socialnemu zagovorništvu za ženske, matere in njihove otroke, ki doživljajo različne oblike nasilja v družini. Uporabnikom nudimo vso potrebno pomoč pri njihovem prizadevanju za samostojno in kvaliteto življenje brez nasilja. V primeru prostega mesta sprejmemo vsako žensko, žrtev nasilja, ki nas pokliče oz. ji v primeru prezasedenosti pomagamo poiskati namestitev v sorodni organizaciji. S pomočjo programa, žrtev lažje prekine krog nasilja, zmore skozi postopke (sodišče, policija, CSD…) povezane z njeno situacijo, ponovno zgradi svojo samozavest, si povrne dostojanstvo in samostojno, neodvisno zaživi. Poleg nastanitve v varno hišo izvajamo v okviru programa še druge sklope, s katerimi prispevamo k večji informiranosti, osveščenosti in preventivi na področju nasilja v družini in sicer: izvedba predavanj, pridobivanje in vključevanje prostovoljcev v program, svetovanje, zagovorništvo bivšim uporabnikom varne hiše.

Program obsega:

 • Nastanitev v varnem prostoru

 • Svetovalno delo (individualno in skupinsko)

 • Delavnice

 • Spremljanje in zagovorništvo

 • Informiranje javnosti in preventiva

Nastanitev v varnem prostoru:

V najemu imamo večjo stanovanjsko hišo s petimi sobami, s skupaj 18 ležišči. Po potrebi namestimo v sobo tudi otroško posteljico. Uporabnikom so na voljo 2 dnevni sobi, 2 kuhinji, 2 kopalnici s straniščem in vrt z vrtno uto.

Bivanje v varni hiši vključuje:

 • 24 urno bivanje v ogrevanih prostorih,

 • souporabo kuhinje in toaletnih prostorov ter vseh naprav in inventarja,

 • uporabo elektrike za lastne potrebe,

 • uporabo posteljnine, brisač in odej,

 • uporabo igrač, didaktičnih pripomočkov,

 • uporabo vode in komunalnih storitev.

Uporabnice varne hiše vodijo lastno gospodinjstvo in skrbijo za varstvo in vzgojo svojih otrok. Vsaka samostojno skrbi za red in čistočo svoje sobe, pri čiščenju skupnih prostorov pa sodelujejo po predhodnem dogovoru.

Stanovalke za bivanje v varni hiši plačujejo prispevek za del materialnih stroškov, ki znaša mesečno 30% zneska osnovnega zneska minimalnega dohodka, za prvega otroka 10% ter za vsakega nadaljnjega otroka 5% osnovnega zneska minimalnega dohodka.

Svetovalno delo zajema:

 • individualno  svetovanje vsem, ki iščejo informacije o možnih oblikah pomoči v primerih nasilja,

 • individualno in skupinsko svetovanje uporabnikom (ženskam, materam in otrokom) varne hiše,

 • individualno svetovanje uporabnicam po odhodu iz varne hiše.

Svetovalno delo opravljamo svetovalci, usposobljeni za delo na področju nasilja. Pri telefonskem svetovanju omogočimo anonimen pogovor, analizo situacije, iskanje možnih rešitev, informacije o pravicah in oblikah pomoči.

Pred sprejemom ženske v varno hišo se dogovorimo za osebni uvodni razgovor. Bodočo uporabnico seznanimo s pravili bivanja v hiši, s hišnim redom in dejavnostmi, ki potekajo v hiši.

Ob prihodu v hišo stanovalka podpiše pogodbo o bivanju za en mesec, z možnostjo podaljšanja, vendar največ za dobo enega leta. Dodeli se svetovalka/svetovalec, ki žensko in njene otroke individualno spremlja in vodi v času bivanja v hiši. Skupaj s svetovalko/svetovalcem naredita osebni načrt in opišeta problemsko situacijo stanovalke, njene cilje, potrebne korake za uresničitev ciljev ter termine in trajanje razgovorov.

Vse življenjske odločitve, kot tudi oblike in obseg pomoči, sprejema ženska sama in se samostojno odloča o nadaljnjem življenju.

Delavnice:

Strokovni in laični kader za ženske, matere in otroke organizira in vodi sprostitvene, socialne, tematske, izkustvene in ustvarjalne delavnice. Za otroke organiziramo še igralne urice, učno pomoč in po potrebi tudi varstvo.

Zagovorništvo:

 • vzpostavljanje predhodnega stika z institucijo, pošiljanje dopisov, poročil, mnenj in potrdil na razne institucije

 • spremljanje uporabnic na razne institucije (CSD, sodišče, policija, šola, vrtec, zdravstvo…)

Zagovorništvo izvajamo zaposleni in prostovoljci z dovoljenjem in soglasjem stanovalke, na podlagi njene prostovoljne odločitve. Stanovalko informiramo in čustveno pripravimo na določen dogodek. Spremljamo jo na razne institucije, kar stanovalki predstavlja oporo in večji občutek varnosti. Z našo pomočjo se bolj aktivno in asertivno udeležuje v različnih postopkih in rešuje svojo problematiko.