Skupina za pomoč ženskam z izkušnjo nasilja


SKUPINA ZA POMOČ ŽENSKAM Z IZKUŠNJO NASILJA je namenjena odraslim ženskam z izkušnjo nasilja v družini, izvaja se v Novem mestu, na Rozmanovi 10. Za več informacij pokličite na 031 696 389 (Simona ali Maruša).