Skupina za samopomoč


SKUPINA ZA SAMOPOMOČ je namenjena odraslim ženskam z izkušnjo nasilja v družini, izvaja se v Novem mestu, na Rozmanovi 10, vsak torek od 16:00 – 18:00.