Skupina za pomoč ženskam z izkušnjo nasilja


SKUPINA ZA POMOČ ŽENSKAM Z IZKUŠNJO NASILJA je namenjena odraslim ženskam z izkušnjo nasilja v družini, izvaja se v Novem mestu, na Rozmanovi 10, vsak torek od 16:00 – 18:00.