O društvu


5118684990_abc495f265_b

Društvo življenje brez nasilja je bilo ustanovljeno 09. 02. 1998 v Novem mestu. Je humanitarna, nevladna, neprofitna organizacija in deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva.

Pri MDDSZ je pod zap. št. HO-SD-022 vpisano v register humanitarnih organizacij kot splošna dobrodelna organizacija.

Je edina NVO na območju Dolenjske in Bele krajine, ki nudi celostno pomoč žrtvam nasilja v družini in možnost varne nastanitve za ženske in matere z otroci.

POSLANSTVO DRUŠTVA: Pomoč odraslim in otrokom – žrtvam nasilja v družini, pri prekinitvi kroga nasilja in izboljšanju življenjske situacije.

PROGRAMI DRUŠTVA: Varna hiša in Svetovalnica za žrtve nasilja.

DRUŠTVO V MEDIJIH:

http://www.vaskanal.com/arhiv-oddaj/video/3508/Novice%2C-29–november-2013.html

– http://siol.net/trendi/ustvarimo-boljsi-svet/s-srcem-pomagajo-zenskam-ki-so-zrtve-nasilja-138255

http://www.vaskanal.com/arhiv-oddaj/video/6980/Nasilje-v-dru%C5%BEini%2C-maj-2017.html
http://www.vaskanal.com/arhiv-oddaj/video/3561/Dolenjski-obzornik%2C-17–december-2013.html
http://www.dnevnik.si/slovenija/dolenjska/ko-se-zenska-zacne-jeziti-je-na-dobri-poti
http://www.dolenjskilist.si/2013/02/19/93067/novice/kronika/Za_Varno_hiso_Novo_mesto_ne_zbirajo_denarja_po_hisah/