Kam se lahko zatečete


KRIZNI CENTRI

 • Društvo ženska svetovalnica, KRIZNI CENTER, tel. 01-2511-602, 031-233-211, 040-260-656
 • Center za socialno delo Maribor, KRIZNI CENTER, tel. 02-2506-600
 • Center za socialno delo Piran, KRIZNI CENTER, tel. 05-6712-300, 040-303-669

VARNE HIŠE

 • Društvo življenje brez nasilja, VARNA HIŠA, Novo mesto, tel. 07-33-26-895, 031-393-614
 • Društvo za nenasilno komunikacijo, VARNA HIŠA LJUBLJANA, tel. 031-736-726
 • Društvo SOS telefon, ZATOČIŠČE ZA ŽENSKE IN OTROKE ŽRTVE NASILJA, tel. 080-1155
 • CSD Krško, ZAVETIŠČE “PEPCIN DOM”, te. 07-4922-553, 07-4925-968
 • Društvo Regionalne varne hiše: VARNA HIŠA CELJE, tel. 03-4926-356, VARNA HIŠA VELENJE, tel. št.: 03-8976-690, VARNA HIŠA SLOVENJ GRADEC, tel. 03-4924-170
 • CSD Maribor, VARNA HIŠA MARIBOR, tel. 02-2506-600
 • CSD Ptuj, VARNA HIŠA PTUJ, tel. 02-7875-631, 051-368-299
 • Društvo varnega zavetja, VARNA HIŠA POMURJA, tel. 031-442-200, 02-5848-390
 • Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja, VARNA HIŠA GORENJSKE, tel. 051-200-083
 • Zavod Karitas Samarijan, VARNA HIŠA KARITAS ZA PRIMORSKO, tel. 041-331-638, 05-3300-234

IN ŠE NEKAJ KORISTNIH POVEZAV: